Onze diensten Werkwijze Contact
 
   
 
 


Camspector. Voor een klare kijk op uw rioleringen en leidingen.

Camera-inspectie bewijst niet alleen zijn nut als zich een probleem aan uw leidingen of rioleringen heeft voorgedaan. Preventief onderzoek is zeker even belangrijk: het verlengt de levensduur en de bedrijfszekerheid van uw installaties, en werkt bijgevolg kostenbesparend.

De hoogtechnologische apparatuur van Camspector is zowel geschikt voor gebouwbeheer als voor rioolnetwerken: ze kan nauwkeurige inspecties uitvoeren van boven- en ondergrondse buizenstelsels met een diameter van 50 mm tot 2 meter.

Bovendien voldoet ze aan de ATEX-voorschriften. Ons gekwalificeerd personeel is bijgevolg perfect inzetbaar voor opdrachten in de petrochemie en in andere industriële sectoren, net zoals voor inspectiewerken voor openbare instellingen, gemeentebesturen en particulieren.